Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Måste vi alltid prata Leaniska? | Charlott Brask


Varför förstår de inte vad vi säger?

På ett bolag finns det många intressenter som vi måste anpassa oss till. För vissa medarbetare och ledare fungerar det utmärkt att prata formellt Lean-språk och för andra så behöver vi entusiaster tänka till extra noga. Vilka drivkrafter finns? Hur kan Lean förbättra deras vardag?

Charlott Brask, Crane Business System Coordinator på Crane Currency, berättar om sina erfarenheter och tips.

Charlott har 15-årig erfarenhet från olika branscher; bil och verkstad, kollektivtrafik, it och papperstillverkning inom Lean, processorientering och hållbarhet. Hon har haft flera olika roller såsom specialist, konsult och ledare.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.