Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Workshop: Green Kaizen och Produktionslyftets klimat och hållbarhetsspår


Inte långt efter lean konceptet introducerades kom även förslag om att integrera hållbarhetsarbete i lean. Inledningsvis med mer forskarfokus har Green Lean och Science based corporate sustainability etablerat sig som en långsiktig inriktning inom Lean management. Flera gröna verktyg har korsats
Martin Kurdve har arbetat med Green Lean sen 2007 och forskat fram modifierade miljö och leanverktyg för att med bas i klassiska leanprinciper som Teamwork, Continous improvements, Visual management, Scientific management, Flödesfokus och Kundfokus samtidigt åstadkomma klimat och hållbarhetsförbättringar som förstärkning till de vanliga lönsamhets och konkurenskrafthöjande åtgärderna.

Det senaste åren har vi i stor skala rullat ut Green Kaizen på t.ex Scania och AstraZeneca i deras leanprogram för att involvera alla i klimat och hållbarhetsförbättringar, med Goda resultat. Verktygen kommer även tillgängliggöras inom Produktionslyftet och Södertälje Leancentrum. I seminariet kommer ni uppleva en kombination av allmän kunskap om Green-Leanprinciper och en crash-course i något eller några green-kaizen verktyg. Vi tror att dessa verktyg är nödvändiga för att åstadkomma hållbarhetsförbättringar i tillräckligt snabb takt för att klara klimatutmanngarna de närmsta tio åren.

Detta område skulle förutom av Martin Kurdve troligen kunna presenteras av t.ex. Sasha Shahbazi, Birgitta Öjmertz, Christina Vult von Steiern på RISE, eller Monica Bellgran, m.fl. KTH som alternativ till Martin.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.