Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Vad chefer gör, och vad de TROR att de gör | Simon Elvnäs


En kolibri gör 80 vingslag per sekund, en svala gör bara fem.
Så vem är bäst på att flyga?
Den som flaxar mest eller den som får ut störst effekt av varje vingslag?

Det effektfulla ledarskapet

Simon Elvnäs forskning visar att det är stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Chefer är inte medvetna om sitt eget agerande. Så vad gör då egentligen chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har deras agerande på medarbetarna?

I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det bra. Dessutom förklarar han att chefer och ledare måste lära sig skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt.

Möt Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap. Föreläsningen ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.