Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Design för inkluderande Arbete – Universell utformning och inkluderande arbetsplatsdesign


I ett projekt som RISE och företaget Husmuttern arbetat i har vi tagit gamla hederliga leankoncept som standardiserat arbete, training within industry och poka yoke (felsäkring) och uppgraderat dem med nya möjligheter till visualisering och digitalt stöd. Med en grund i principen ”inkludera utan att exkludera” för att göra industriarbete tillgängligt för fler har vi applicerat hållbar digitalisering enligt leanprincipen att ”inte införa obeprövad eller onödig teknik” och fått fram ett väldigt lyckosamt koncept för att både bli mer socialt hållbara och samtidigt förbättra den framtida kompetensörsörjningen i industrin.

Inkluderande design kan ge ett mer jämlikt socialt hållbart samhälle med en grund för att alla ska kunna försörja sig med meningsfullt arbete. Det ger ett mer hållbart arbetsliv och kompetensförsörjer företag med både snabbare upplärning för alla och en breddning så att fler personer med olika funktionsvariation kan inkluderas i arbetskraftsförsörjningen på ett bra sätt. Metodiken är en vidareutveckling av verktyg för inkluderande design av monteringsstationer, men stora delar av resultaten är applicerbara på flera manuella arbeten.

Detta område skulle kunna presenteras av Martin Kurdve, Sandra Mattsson, Katrin Skagert RISE eller av Johan Tjernell Husmuttern.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.