Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Lena Bruce

Affärsutvecklare - strategisk analys, Sveaskog

Lena Bruce arbetar med strategisk analys och policyutveckling inom Sveaskog. På hennes bord ligger bland annat frågor som rör hur företaget kan bli bättre på att möta framtidens krav på skogsprodukter och skogsbruk. Hon är doktor i ekologi, hennes forskning rörde skogsbrukets och klimatförändringens effekt på lavars inre känsloliv. Lena har också arbetat med klimatmodellering och inom energisektorn som miljöchef. Innan Sveaskog var hon vice vd för branschorganisationen Svebio (Svenska bioenergiföreningen).

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.