Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Anders Hugnell

Partner och seniorkonsult Implement & styrelseledamot Lean Forum

Anders Hugnell

Anders Hugnell är vice ordförande i Lean Forum ansvarig för Lean Forum-konferensen och sedan fem år knuten till Implement Consulting Group i Stockholm. Han är en av pionjärerna inom lean i Sverige då han som industridoktorand redan på 80-talet kom att upptäcka Toyota Production System under sin tid på Scania i Södertälje. Anders är också initiativtagare till KTH Leancentrum i Södertälje.

Anders Hugnell valdes in i styrelsen hösten 2014 men har tidigare suttit i styrgruppen för Lean Forum-konferensen, en grupp som han nu är ordförande för. Han är engagerad i ett visionsarbete för lean som förhållningssätt och menar att målet är att integrera lean i organisationer på samma sätt som miljö och hållbarhetsarbetet blivit en naturlig del idag.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.