Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Gröna omställningen – möjligheter i att bidra till en positiv utveckling


Dennis Pamlin, RISE Policy och innovation

Dennis arbetar idag som expert på RISE och har arbetat som expert och rådgivare inom klimatfrågor bland annat på WWF och för FN, både på samhällsnivå och med enskilda företag.
Han kommer ge oss perspektiv på hur våra verksamheter kan utvecklas för att bidra till den gröna omställningen och därigenom stå konkurrenskraftiga i framtiden.

  • Hur kan vi se på våra verksamheter och det vi skapar på nya sätt?
  • Vilka nya affärsmöjligheter har ditt företag i den globala gröna omställning som nu börjar ta fart, inte minst här i norra Sverige?
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.