Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7B. Mälardalens Tekniska Gymnasium


MTG logoMälardalens Tekniska Gymnasium är ett unikt samarbete
mellan ägarföretagen Scania och AstraZeneca.

Skolans uppdrag är att erbjuda en modern teknisk gymnasieutbildning av högsta kvalitet i syfte att bidra till en positiv utveckling för industrin i regionen. Skolan utbildar elever till yrkesskickliga medarbetare med hög teknisk kompetens och djup kunskap om ägarföretagens arbetssätt, metoder och värderingar.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 08:00.
Studiebesöket startar 09:30 på Scania och avslutas ca 16:00 på Mälardalens Tekniska Gymnasium.
Retur sker via lämplig tågstation för er som önskar retur till city. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:00 beroende på trafiken
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 09:15 på Motormonteringen Södertälje,Växellådsvägen bgn 150. Efter lunch fortsätter besöket hos Mälardalens Tekniska Gymnasium på Vagnmakarvägen 3, Södertälje (Scania sjöporten).

……………………………………………………………………………………………………………..

Implementera lean i skolverksamhet för ökad kvalitet och måluppfyllelse.
Mälardalens Tekniska Gymnasium är också en skolverksamhet där lean är väl implementerat, inte bara i utbildningen, utan också i hela verksamhetens samtliga processer. Arbetet med ständiga förbättringar är alltid i fokus genom transparens, struktur, utveckling och uppföljning i realtid.

Redan från starten 2012 implementerade vi lean i skolans processer och arbetssätt. Att översätta industrins och ägarföretagens arbetssätt till skolans verklighet har blivit ett framgångskoncept. Att levandegöra värderingar och skapa förutsättningar och ramar för allt från mötesstruktur, samarbete, uppföljning, förbättringsarbete och arbetsmiljö har bidragit till en fantastisk måluppfyllelse.

Resultat
Elevernas kunskapsutveckling följs upp i realtid vilket medför att eventuella stödinsatser sätts in omgående och alla elever är godkända i samtliga kurser. Frisknärvaron är mycket hög och ligger idag på
96 % vilket är unikt för en gymnasieskola. Skolinspektionens tillsynsbesök har varit utan anmärkningar och verksamheten har en mycket hög medarbetar- och elevnöjdhet.

Styrning och ledning blir enkel och effektiv och fokuseras helt på verksamhetens två huvudprocesser, kunskapsutveckling och personlig utveckling, vilket resulterar i den höga måluppfyllelsen. Ägarna, huvudmannen och skolledningen skapar förutsättning för utveckling av verksamheten genom den transparens som finns kring resultatuppföljning, utvärdering och arbete med ständiga förbättringar.

Industriteknisk utbildning på gymnasienivå har en låg attraktionskraft bland dagens ungdomar. Den största utmaningen när skolan startade 2012 var att attraherar både tjejer och killar i tonåren att söka sig till en teknikutbildning mot en framtida anställning inom svensk industri. På tre år har vi lyckats bygga upp en gymnasieskola med hög kvalitet och gott renommé vilket resulterat i att vi idag är en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i hela Stockholmsregionen.

Här finns vi

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.