Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

13. Swedbank


SwedbankSwedbank är en av Sveriges storbanker vars historia sträcker sig tillbaka ända till 1820. Då bildades landets första sparbank i Göteborg efter europeisk förebild. Den viktigaste uppgiften var att ta emot inlåning och främja sparandet.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 07:50 (via Liljeholmen).
Workshopen startar kl 09.00 och övergår i studiebesök efter lunch. Beräknad sluttid är 17:00. Retur till Arlanda via Liljeholmens T-bana. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:45 beroende på trafiken.

Önskar du ansluta till bussen på morgonen är upphämtningsplatsen, Liljeholmens T-banestation vid Flygbussarnas hållplats. Karta delas ut under konferensens första dag. Vi ber dig vara på plats cirka kl. 08:30. Bussen är skyltad med Lean Forum och kan vara lite sen beroende på trafiken. 

Ordar du egen transport bör du vara på plats senast 08:50. Adressen är: Junohällsvägen 1, Stora Essingen.

……………………………………………………

Idag erbjuder banken allt från lättanvända tjänster för vardagliga bankärenden till kvalificerad rådgivning inom Lån & boendefinansiering, Sparande & placeringar, Betaltjänster, Försäkringar och Private Banking. Banken är tillgängliga via kontor, telefon och internet. Swedbank är ledande på den svenska bolånemarknaden. Vi är aktiva gentemot våra kunder, både med prissättning och nya produkter.

Utmaningar
2011 fick Swedbank en anmärkning från Finansinspektionen gällande kvalitén på bolån. Bolåneprocessen är väldigt komplex med många aktörer längs med processen, från kund till rådgivare, mäklare och bostadsrättsföreningar m.m. En försvårande faktor var att det fanns näst intill lika många arbetssätt som det fanns rådgivare på kontoren. Processen är administrativt tung och tidskrävande.

Lösningar
Swedbank ville höja kvaliteten på bolån, frigöra tid för fler kundmöten och sist men inte minst effektivisera den tunga bolåneprocessen. Därför startades Lending Operations i Stockholm och Luleå våren 2012. Man samlade bolånekompetens under samma tak för att höja kvaliteten på bolånen samtidigt som man lyfte bort stora administrativa delar från kontoren. Detta för att rådgivarna skulle få mer tid att träffa bankens kunder samt att man hade möjlighet att införa ”ett standardiserat arbetssätt” som skulle göra processen effektivare. Man har under denna resa även börjat arbeta med strukturerat förbättringsarbete baserat på Lean och Six Sigma.

Alla medarbetare har två uppgifter: att utföra sin uppgift samt att förbättra den. Ledord som ”rätt från mig”, ”se helheten” och ”ta reda på fakta” är några av våra ledstjärnor och förbättringsprinciper.

Resultat
Lending Operations har i maj 2015 funnits i exakt 3 år. Vi har lyckats med att höja kvaliteten från en felprocent på 4.5% till 0.5%. Vi har frigjort tid på kontoren som möjliggör fler kundmöten. Kunderna behöver inte i samma utsträckning komma in på kontoret för att få sina lån utbetalda. Arbetssättet är enhetligt och vi har gjort flera förbättringar. Våra framtida utmaningar ligger i att ytterligare effektivisera processen för att möjliggöra att fler produkter, processer och större volymer kan hanteras av Lending Operations utan ökad kostnad.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.