Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10. Vad krävs för att ”få verkstad” på riktigt? + Studiebesök Försäkringskassan


FULLBOKAT
OBS! Väljs tillsammans med studiebesök på Försäkringskassan.

Möt poliserna Patrick Ungsäter och Per Wadhed med erfarenheter om hur lean kan användas både inom den egna organisationen och i samverkan med myndigheter för att sätta fokus på grundproblem och tillsammans lösa dessa. Lean har under Patrick Ungsäters ledning för polisen i Södertälje framgångsrikt använts för att bryta brottstrenden där. Modellen har också till delar använts i den nationella satsningen mot grov brottslighet, vilket Per Wadhed har erfarenhet av. Vi kommer att diskutera vad det är som är de avgörande faktorerna för att verkligen få det att börja rulla och ge resultat och vad krävs det av framtidens ledare för att få det att fungera.

Den inledande workshopen – Vad krävs för att ”få verkstad på riktigt”  startar i ett konferensrum på Clarion Hotel Arlanda kl. 08:30.
Efter lunch avgår transport från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl 12:30.
Ordnar du egen transport börjar studiebesöket ca 13:00. Ni bör vara på plats minst 10 min innan. Adressen är Sturegatan 7, Sundbyberg.
Beräknad sluttid är ca 16:30. Retur sker via lämplig tågstation för er som önskar retur till city. Beräknad ankomsttid till Arlanda ca kl. 17:00 beroende på trafiken.

………………………..

Workshopen
Hur kan man utifrån goda ambitioner och kunskaper om teorier få till det på riktigt? Hur får man med sig ledarna och nyckelpersoner? Hur kan man jobba med lean och ständiga förbättringar både på operativ och strategisk nivå i samverkan mellan flera myndigheter.

Identifiera nyckelfaktorer för att verkligen få det att fungera. Vad är typiska ”tipping-points” vid införandet av lean? Hur samlar man de egna ledarna kring ett gemensamt fokus? Hur samarbetar man med andra myndigheter och organisationer som inte jobbar lean och får det att fungera ändå?

Som deltagare får du vara del av några case och bli medproducenter för att ta med sig modeller och tänk runt hur man konkret kan jobba med att identifiera rotorsaker och får verkstad i sin egen verksamhet.

För dig som
Ledare och chefer på operativ och strategisk nivå.

Du möter:
Per Wadhed & Patrick Ungsäter – Polisen

Plats
Workshopen genomförs på Clarion Hotel Arlanda Airport

Försäkringskassan är inne på 5e året på sin leanrersa. Lean är idag en självklar verksamhetsstrategi i hela organisationen från högsta ledningen och genom hela organisationen. Så här långt på vår resa har vi kommit till ett läge där medarbetardrivet förbättringsarbete blivit en naturlig del av arbetet och detaljstyrningen successivt trängs bort av ett medvetet fokus på värderingsstyrningen.

Ni får besöka vårt Kundcenter och Servicekontor i Sundbyberg som visar upp hur vi arbetar med lean i praktiken i en miljö där kunden är ständigt närvarande och på Servicekontoret handlar kundmötet inte bara om möte med Försäkringskassan utan också Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

………………………………………………………………………………………………………

Studiebesöket

FKFörsäkringskassan är inne på femte året på sin leanrersa. Lean är idag en självklar verksamhetsstrategi i hela organisationen från högsta ledningen och genom hela organisationen. Så här långt på vår resa har vi kommit till ett läge där medarbetardrivet förbättringsarbete blivit en naturlig del av arbetet och detaljstyrningen successivt trängs bort av ett medvetet fokus på värderingsstyrningen.

Ni får besöka vårt Kundcenter och Servicekontor i Sundbyberg som visar upp hur vi arbetar med lean i praktiken i en miljö där kunden är ständigt närvarande och på Servicekontoret handlar kundmötet inte bara om möte med Försäkringskassan utan också Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

 

 

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.