Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Skellefteå kraft (Lean Forums studiebesök efter Svenska Leanpriset)


Vi promenerar gemensamt till Skellefteå Kraft som delar med sig av vad de kallar ”Principstyrt förbättringsarbete”; en tolkning och aggregering av vetenskaper och metoder inom LEAN, processteori, förändringsledning och Organizational Behaviour Management (OBM). När du lämnar Skellefteå Kraft, gör du det med nyvunnen inspiration och praktiska tips.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.