Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Högintensivt förbättringsarbete – HIFA


Högintensivt Förbättringsarbete (HIFA) är en egenutvecklad arbetsmodell som bygger på
kända Lean- och Six Sigma-verktyg ihoplänkade till att på fem dagar genomföra radikala förbättringar i ett flöde. Upplägget har en tydlig Lean-filosofi där arbetet utgår från intervjuer runt vad som är värde för patienten, sker på verksamhetsgolvet, inkluderar alla involverade yrkesdiscipliner och chefer, har
PDSA inbyggt i varje moment och genomförs med actionbaserad inlärning utan ställtider. Metoden kräver aktivt handledarstöd men insikter, beslut och implementering sker av dem som är verksamma i vardagen.
Peter Häyhänen, utvecklingschef.

nyPeterhayhanen

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.