Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Va! Måste vi prata med varandra också?! Konkreta metoder för samverkan över gränser


På den här sessionen får du se hur 2014 års värd för Lean Forum Healthcare, Västerbottens läns landsting, har fortsatt sitt arbete.

Du får ta del av deras strategier och verktyg för att analysera och följa upp hur samverkan utvecklas. Hur skapas goda relationer mellan aktörerna i teamet och ledarskapet så att värdet förpatienten höjs? Övningar och teori kommer att varvas med exempel på framgångsrika förbättringsarbeten i samverkan mellan olika verksamheter i VLL,  tillsammans med kommunen och regionen.

Föreläsare: Pia Lindberg, Helena Teglund och Anders Edström Memeologen, Västerbottens läns landsting

pialindbergHelena Teglund AndersEsdstrom

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.