Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Digitaliserade förbättringstavlor


Capio S:t Görans sjukhus har utvecklat och implementerat digitala förbättringstavlor där vi bibehållit det analoga arbetssättets enkelhet och tillfört teknikens möjligheter.

Genom tavlorna har vi fått ett mer tillgängligt och transparent system som i realtid kan dela information över klinikgränser, i flödesprocesser och till förbättringsgrupper.

Via tavlorna har en sjukhusgemensam standard för förbättringsarbete utformats och vi har lyckats knyta samman den traditionella avvikelsehanteringen med förbättringstavlorna.

Du möter:  André Rönnberg, projektledare IT och Magnus Bäckström, Anestesi ssk, Lean facilitator, Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Andre Ronnberg 1700x1900Magnus Backstrom

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.