Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1. Med ”Lärande ledarskap varje dag”* uppnås ett måltillstånd som ger era checklistor liv!


Flera aktuella studier visar att ”WHO`s Checklista för säker kirurgi” inte ger det utfall för patientsäkerhet som önskas jämfört med originalstudien.

Vad krävs för att en checklista skall skapa lärande som ger ökad patientsäkerhet?

Vi beskriver hur medarbetarna & ledarna i det perioperativa flödet på Capio S:t Görans sjukhus genom lärande ledarskap varje dag modifierar och lär av Checklistan för säker kirurgi.

Vi berör:

  1. 1.”The trouble with checklists” – Nature, vol 523, 2015.
  2. Beskrivning av metodfokuserat ledarskap och kontinuerligt förbättringsarbete, två viktiga komponenter i CStG`s 10-åriga förbättringstransformation.
  3. Lärandets roll i ledarskap och ledningsstruktur.
  4. Varför är det viktigt med lärande ledarskap varje dag * för att försöka nå Kunskapstrappans högsta mål, organisatoriskt lärande, och vad betyder det för patientsäkerhetskulturer (-subkulturer)?
  5. Beskrivning av CStG`s modifierade Checklista för säker kirurgi.
  • Vägen till dagens flödes- och lärandeanpassade modell.
  • Ledarskap genom delaktighet och respekt i flödet?

6. Resultat (lokalt och regionalt)

* Lärande ledarskap varje dag (coachnings- och förbättrings KATA)

Du möter: Magnus Bäckström och Jonas Leo

Magnus Bäckström, Anestesi ssk, Lean facilitator, Anestesikliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Jonas Leo, Kirurg/ÖL, Flödesägare akut kirurgi, Akutkirurgsektionen, Kirurg- och Urologkliniken, Capio S:t Görans sjukhus

Magnus BackstromJonas-Leo-2-1700x1900

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.