Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10. Studiebesök heldag på Södertälje kommun, Telge Bostäder och Telge AB


Reseinformation för dig som har plats på studiebesöket

  • Var på plats i receptionen i Södertälje stadshus kl 08.20, Nyköpingsvägen 26. Programmet börjar på miljökontoret i Södertälje stadshus kl 08.30 och avslutas kl 15.30 på Storgatan 42, hos Telge AB och Telge Bostäder.
  • Hemfärd. Buss avgår kl 15.35 från Storgatan 42 och beräknas ankomma till Södertälje centrum ca kl 15.45 och Södertälje Syd kl 15.55.

Välkommen till ett kombinerat studiebesök till miljökontoret på Södertälje kommun, Telge Bostäder och Telge IT.

Miljökontoret på Södertälje kommun

Miljökontoret har ett brett arbetsfält och ansvarar bland annat för att minska miljöpåverkan från olika verksamheter, att skydda och förvalta natur, förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, att maten i kommunen har bra kvalitet och att arbeta för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling. Bland arbetsuppgifterna finns tillsyn och inspektioner, ansökningar, tillstånd och att ge kunskapsunderlag för kommunens beslut.

Kort sagt, ett jätteområde för de 15 handläggarna. Startpunkten för förbättringsarbetet blev att se nuläget för hur de fungerade. Därefter sattes en gemensam utmaning för teamen.

Utifrån utmaningen och sina situationer har teamen utvecklat lösningar för att få bort köer, kunna ligga steget före och gå till jobbet med glädje. Några exempel:

  • Vattenskyddsteamet har med hjälp av värdeflödeskartläggning utvecklat en gemensam syn på flödet och hur de ska driva förbättring.
  • Miljö- och hälsoskyddsteamet utgick från en situation där samtliga ärenden hade mer än tio veckor mellan varje steg. Idag följs alla ärenden upp visuellt och inga har mer än tre veckor mellan stegen. Nu driver de ett proaktivt arbete i samverkan med kommunens stora fastighetsägare.
  • Livsmedelskontrollen har utjämnat sin verksamhet över året. Genom visualisering har de järnkoll på alla aktiviteter. Resultatet är att kundnöjdheten ökat väsentligt, där de uppfattas som ett stöd och inte bara som kontrollerande myndighet.

Telge Bostäder, Telge AB, IT och Kvalitet & Miljö

Hos Telge Bostäder, Telge AB IT-stab och Kvalitet & miljöstab får du se tre olika exempel på visuell styrning – två digitala och en analog lösning.

  • Inom Telge Bostäder har det funnits ett driv att köra den visuella styrningen digitalt. De har provat flera lösningar med stora skärmar och har nu implementerat en lösning tillsammans med Mevisio. Hur gick det till och hur fungerar det?
  • Även på Telge AB, IT har efterfrågan på digitala lösningar funnits länge. De tittade på lösningarna som tagits fram inom Telge Bostäder, men landade i att jobba med enklare verktyg i Office 365 och utveckla egna lösningar.
  • Telge AB, Kvalitet och miljö är Telge-koncernens grundpelare i leanarbetet och är de som följer upp och kvalitetssäkrar koncernens och bolagens arbete och mål. De arbetar analogt precis som merparten av koncernens bolag.

Här får du ta del av olika erfarenheter som drivits av samma angreppssätt: Valet av lösning styrs av frågorna vad vill vi uppnå, varför ska vi digitalisera och vilken kompetens det finns för implementeringen.

Studiebesöket kommer innehålla tid för erfarenhetsutbyte och reflektioner, både kring visualisering i allmänhet och frågan om digitalisering och analogt. Vi får höra hur Leancoacherna tänker kring utmaningen att coacha i visualisering när den görs på olika sätt.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.