Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Workshop eftermiddag: Interaktivt ledarskap i ett produktionsflöde


Reseinformation för dig som har plats på workshopen

  • Workshopen startar kl 13.00 och avslutas kl 16.00. Den genomförs på KTH i Södertälje, Kvarnbergagatan 12, dvs samma adress som middagen kvällen före och som workshopen på Trampbilsfabriken. Sal: C36.
  • Transfer till workshopen från studiebesök på Scania avgår från Scania kl 12.45.
  • Hemfärd. Transfer efter workshopen avgår direkt efter workshopens slut till Södertälje Centrum och Södertälje Syd.

Uppdaterat upplägg: Denna workshop kan du välja på eftermiddagen dag 2, om du väljer något av följande på förmiddagen:


Helena Sundstrand och Annika Andersson.

Genom att delta i denna workshop kommer du som deltagare att få se och öva praktiskt på hur man som ledare tänker, agerar och beslutar utifrån ett leanperspektiv.

Det gäller att som ledare arbeta systematiskt och vara nära sin produktion (värdeflöde) för att kunna agera på avvikelser.

  • Know your business – du är på plats i verksamheten där ditt värde skapas.
  • Run your business – du tar välgrundade beslut på fakta, agerar på avvikelser och tränar-coachar-utmanar dina medarbetare.
  • Be accountable – du tar ansvar och agerar utifrån krav och möjligheter.

När du lämnar oss har du fått en inblick och lite praktisk träning att själv gå hem i din egen verksamhet för att testa och träna samt bygga en egen ledarslinga.

Helena Sundstrand är sektionschef inom ett av produktionsavsnitten på AstraZeneca. Hon har tidigare varit leankoordinator i drygt sex år och första linjens chef. Helena är en mycket uppskattad tränare och workshopledare som bland annat medverkar i KTH Leancentrums ledarutbildning.

Annika Andersson är verksamhetsutvecklare på AstraZeneca och har tidigare varit produktionschef på Crane, transport- och logistikchef på MTAB och teknisk chef på Habia Teknofluor. Annika har också en tekn lic vid KTH.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.