Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Studiebesök på Scania: Träna fördjupat standardiserat arbete på Trampbilsfabriken


På det här studiebesöket får du möjlighet att uppleva hur Scania tränar fördjupat standardiserat arbete i deras version av Trampbilsfabriken.

Här får deltagarna prova på att vara en del i ett i ett produktionsflöde på riktigt indelade i olika arbetslag.

Med dig får du Scanias synsätt på varför standardiserat arbete är viktigt och insikt i hur de driver standardiserat arbete med framgång.

Avslutas med lunch.


Scania är ett globalt företag med försäljning och service i över 100 länder. I Södertälje finns huvudkontoret, den största fabriken och utveckling. Målet är att vara den ledande leverantören av hållbara transporter. De levererar skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på lösningar med låga koldioxidutsläpp i syfte att stärka kundens lönsamhet. Grunden för den unika företagskulturen bygger på Scanias starka fokus på deras kärnvärden och arbete med ständiga förbättringar.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.