Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Johanna Hagelberg

Inköpschef på Stora Enso

Johanna Hagelberg är inköpschef på Stora Enso och medlem av koncernledningen. Hon har en bred erfarenhet av chefspositioner på bland annat Vattenfall, General Motors och NCC samt sitter i styrelsen för Bufab AB.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.