Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

17. Capio S:t Görans Sjukhus – studiebesök


Praktisk info
Samling 08:15 på Clarion Hotel Stockholm för gemensam färd med tunnelbana till Stadshagen. Vid avslut 14:00 sker egen transport tillbaka till city. SL-biljett delas ut för resan t/r.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast kl. 08:50 vid S:t Görans huvudentré.

 

image002Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter. Sjukhuset ligger på Kungsholmen är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Under 2015 tog vi emot ca 82 000 besök på vår akutmottagning. Capio S:t Göran är ett lagom stort sjukhus, tillräckligt stort för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom ett 30-tal medicinska specialiteter. Samtidigt är vi en tillräckligt liten organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka.

På en punkt skiljer vi oss helt från andra sjukhus. Capio S:t Göran var landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. Vi är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare.

Utmaningar
Som för alla sjukhus ligger utmaningarna i att både bedriva vårdverksamhet med bra omhändertagande av patienten och högsta medicinska kvalitet, och samtidigt hålla ett högt genomflöde av patienter så att ingen patient behöver vänta på vård eller vara inlagd längre än nödvändigt.

St Görans sjukhus har precis som övriga akutsjukhus sett en stadig ökning av patienter som delvis mötts av ytterligare resurser men framförallt klarats av genom förbättrade processer.

Lösningar
För Capio St Görans sjukhus har Lean som verksamhetsstrategi varit nyckeln i vårt förbättringsarbete. Vi har arbetat i tio år med Lean och vann tillsammans med Autolive Svenska Leanpriset 2010 för arbetet med våra flödesförbättringar.

Vi vill bort från vårdens traditionella stuprörstänkande och gammalmodiga massproduktionsfilosofi. En modern vård med patienten i centrum fokuserar på effektiva patientflöden, där allt som görs tillför patienten verkligt värde.

På Capio S:t Görans Sjukhus ser vi lean framförallt som ett förhållningssätt och ett tankesätt, snarare än ett verktyg. Genom vårt systematiska förbättringsarbete har vi åstadkommit goda resultat inom alla områden, så som exempelvis ökad nöjdhet hos patienten, kortare väntetider och ökad medarbetarnöjdhet.

Resultat

för Patienter
Att skapa ett jämnare patientflöde till och från vårdavdelningarna är ett naturligt steg i att förbättra patientens väg. Hos oss har t.ex. därför den traditionella ronden avskaffats till förmån för ett nytt arbetssätt där patientens behov styr och idag bedöms patienterna kontinuerligt. Arbetssättet har tagit bort onödig väntan för patienten och förbättrat arbetsmiljön både på akutmottagningen och på vårdavdelningarna. För att verkligen veta vad patienterna själva tycker om vår­den gör vi en årlig patientenkät. Den visar att mer än 9 av 10 av våra patienter är nöjda med vården som helhet.

för Medarbetare
Lean är vår modell för att utveckla oss och göra vården bättre – både för patienterna och de som jobbar i den. Genom att ta bort slöseri, som dubbelarbete och onödig väntetid, kan vi jobba i ett lugnare tempo och samtidigt erbjuda en högre kvalitet. Medarbetarna själva, som arbetar närmast patienterna, har ansvaret för och driver det kontinuerliga förbättringsarbetet. Det är patienternas och medarbetarnas förslag som testas, utvärderas och genomförs med stöd av chefer och sjukhusledning.

för Ledarskap
Lean en grundpelare i vår Capiomodell. Capiomodellen sätter ramarna för styrning och uppföljning på sjukhuset utifrån ett flödestänkt; från patientbehov via vår metod med arbete i ständiga förbättringar med fokus på kvalitet och slutligen kvalitets- och ekonomiuppföljning.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.