Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

15. Skapa ett medarbetardrivet förbättringsarbete


Praktisk info
Avresa
08:30 från Clarion Hotel Stockholm
Workshopen startar 09:00 och avslutas ca 17:00.  Ingen gemensam transport ordnas från KTH, dock erbjuds en SL-biljett för retur till city.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 08:50 i lokalen Q24 på våningsplan 2, KTH, Osquldas väg 6B, Q-huset.

Logotype 2012_Logo_part
Många verksamheter har svårt att skapa ett hållbart strukturerat förbättringsarbete och de allra flesta anser att det är så gott som omöjligt att skapa ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna, ett så kallat medarbetardrivet förbättringsarbete. Målet med ett sådant är att alla medarbetare bidrar i förbättringsarbetet varje dag, vilket innebär att verksamheten blir allt bättre dag för dag. Om du har ett önskemål om att få detta att fungera i din verksamhet så är detta definitivt workshopen för dig!

Workshopen riktar sig till dig i ledande befattning som vill förstå hur du bryter ner mål samt etablerar pulsmöten och en effektiv förbättringsstruktur som är medarbetardrivet. Dessa två arbetssätt i kombination är extremt effektivt för den som vill etablera ett medarbetardrivet förbättringsarbete som hanterar de olika avvikelser som dyker upp under pulsmötena. Genom detta arbetssätt kommer man alltid att förbättra det som verkligen påverkar verksamhetens mål, vilket medför att förbättringsarbetet fokuserar på rätt saker.

Workshopen bygger på ett fiktivt case där deltagarna kommer att guidas hur man bryter ner verksamhetens mål, skapar en pulsstruktur samt etablerar ett strukturerat förbättringsarbete. För bästa lärande kommer workshopen att varva teori och gruppdiskussioner. För bästa lärande rekommenderar Part Development dessutom att ni kommer minst från två från respektive verksamhet eftersom det då är lättare att etablera detta arbetssätt i sin egen verksamhet efter denna workshop. Part Development har tränat en mängd olika verksamheter i olika branscher att etablera detta effektiva arbetssätt såväl inom produktion som i administration, vilket innebär att denna workshop passar alla som vill etablera detta arbetssätt.

Föredragshållare är Björn Olsson och Ola Johansson från Part Development AB.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.