Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

13b. Scania – studiebesök


OBS! Sker i kombination med workshop på Trampbilsfabriken Scania

Praktisk info
Avresa 08:00 från Clarion Hotel Stockholm
Studiebesöket startar 09:00 på Trampbilsfabriken Scania och avslutas på Scania Motorfabriken kl. 15:30. Beräknad ankomsttid till Clarion Hotel Stockholm City är 16:30 – 17:00 beroende på trafiken.
Om du ordnar egen transport bör du vara på plats senast 08:50 på Vagnmakarvägen 3, (Scania Sjöporten) i Södertälje. Efter lunch fortsätter besöket hos Motorfabriken på Växellådsvägen bgn 150.
Tänk på att du som har egen bil själv ansvarar för att du kan ta dig till din bil efter avslut på Motorfabriken. Du bör m.a.o. köra själv mellan de två besöken. Eventuellt finns möjlighet att åka med bussen tillbaka till Scania Sjöporten efter avslutat besök på Motorfabriken.


Scanias motormontering i Södertälje monterar, provar och målar lastbil-, buss-, industri- och marinmotorer. De lever i en värld av ökande produktkomplexitet där de till varje år, med bibehållen eller lägre kostnad, ska leverera:

  • Förbättrad säkerhet
  • Höjd kvalitet
  • Ökad produktivitet.

Lösningen i Scanias fall är deras satsning på struktur, engagemang och ledarskap – vilket i sin tur leder till resultat vad gäller både högre kvalitet och kortare ledtider. Hos medarbetarna ser de ett tydligt ökat engagemang och på ledarskapsnivå även en uppskattad förmåga att förbättra människor liv. I förhållande till övriga intressenter både uppfyller och överträffar de sina mål inom såväl säkerhet/hälsa/miljö och kvalitet som leveransprecision och kostnadsnivå.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.