Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

10a. Stockholm Vatten


sthlm_vatten

Stockholm Vatten är Sveriges största vatten- och avfallsbolag, en verksamhet som varje dag berör 1,3 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. De levererar dricksvatten och renar avloppsvatten för Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad där de ska tillgodose både nuvarande och framtida invånares behov. Detta gör de genom långsiktiga beslut som lever upp till miljökrav och ett hållbart kretslopp.

Delar de främst arbetat med är daglig styrning och visualisering. I våras flyttade de från gamla anrika lokaler på Torsgatan till ett nytt aktivitetsbaserat kontor i Ulvsunda och i och med flytten söker de nya digitala former som ersättning för de tidigare tavlorna. De arbetar också med sitt sätt att vara ”lean från gropen till kontoret”, där de har ett antal processer som förbättrats med framförallt 5S i bilarna, värdeflödeskartläggning och daglig styrning.

En utmaning i verksamheten har varit de kulturella skillnaderna mellan olika delar, något de mött genom att både diskutera och utbilda inom kulturfrågor – alla medarbetare har tillgång till samma information och utbildning. Det är heller inte alltid lätt att leva som man lär, varför de jobbat mycket med visuell och daglig styrning för en bättre uppföljning av nyckeltal. Även styrkort är under utveckling.

En lärdom har varit att våga acceptera problem och analysera grundorsaker istället för att bara ”fixa” … Idag har de ett mer strukturerat arbetssätt vilket för kunderna betyder bättre information och ett mer professionellt bemötande. De gör det också lättare att introducera nyanställda och har till viss del även lett till ett större ansvarstagande. Viktigast är dock att inte ge upp – att våga göra saker utan att ha en slutlösning!

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.