Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Studiebesök – N4


Signalsystemets mål är att vi ska fokusera på värdeskapande aktiviteter

N4 har skapat ett visuellt styrningssätt för både operativa leveranser och strategiska mål där flexibiliteten och förbättringsarbetet är en del av varje medarbetares vardag

N4 har tagit fram en arbetsmetod (Signalsystemet) där de genom visuell styrning taktar leverans, förbättringsarbete och utveckling, som ger fantastiska resultat både N4:s egen utveckling och i kundernas verksamheter.

Något av det unika i arbetsmetoden är deras sätt att arbeta hållbart internt, för att säkerställa bästa möjliga leverans till kunden.
Deras arbetssätt har även omnämnts i Bengt Savéns nya bok, ”Man (läs N4) har först lyft fram vikten av balans mellan leverans, förbättring och lärande som en del av sin värdegrund. Utifrån det har sedan alla medarbetare fått ett tydligt eget ansvar för att vika minst en viss andel av sin arbetstid (ofta 10-15%) till utveckling av sig själv och företaget.
Om pressen att leverera hindrar dom från att uppnå det så måste de signalera rött på nästkommande pulsmöte för att snabbt få hjälp till att återställa balansen.” Detta arbetssätt garanterar att det alltid finns utrymme för att kunna leverera, samtidigt som man skapar en hållbar arbetssituation hos medarbetarna.

Utmärkelser:
Årets Nyföretagare 2015
Årets Stjärnföretagare 2016
Gasellföretag (2016-2019)
Mästargasell 2019
Finalist Svenska Leanpris 2019
Innovationspriset 2019
Årets Företagare 2022

       

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.