Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ledarskap som ger kraft i hela organisationen


Hur är det möjligt att etablera en lärande organisation som skapar förutsättningar för medarbetarna att ta större ansvar och involveras i utvecklingsarbetet? Välkommen att ta del av inspirerande exempel från företag i Produktionslyftet, samt insikter från forskning. Vi avslutar med en utmaningsdriven workshop kring utveckling mot en lärande organisation – där du konkretiserar ditt nästa steg att börja jobba med i din verksamhet.

Tove Frisk, vd på Bruzaholms Bruk, berättar om resan med att etablera ett ledarskap som tydligt fokuserar på delaktighet. Hon beskriver hur företaget har arbetat systematiskt för att skapa trivsel på arbetsplatsen och öka medarbetarnas engagemang. Eller som hon själv uttrycker sin strävan – ”Ledarskap, tillit och lite härlighet” …

Malin Hallin, forskare på RISE och metodikansvarig i Produktionslyftet, belyser utifrån forskning möjligheter och utmaningar för lärande organisationer med hög grad av delaktighet. Hon berättar vad som krävs för att skapa en lärande organisation, liksom hur ledarskapet kan utvecklas i önskad riktning – från målbild till praktiskt genomförande.

Workshoppen leds av Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet, och Christian Silvasti, inspiratör och coach inom Produktionslyftet.

”Tove Frisk, Malin Hallin, Birgitta Öjmertz och Christian Silvasti.”

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.