Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. En stark värderingskultur – fundamentet för att lyckas med lean


Utan tydliga värderingar sker ingen förändring, utan förändring sker ingen förbättring. Mina och våra gemensamma värderingar är avgörande för att vi ska vilja och kunna bidra till ständiga förbättringar. Den avgörande frågan är – ”Stöder våra värderingar flödet i vår organisation och leder våra värderingar, vår värderingskultur oss i den riktning vi vill?” En tydlig värderingskultur är en förutsättning för att få en leansatsning att fungera.Välkommen till en session där vi tillsammans tar ett ordentligt steg från tanke till handling!

Du möter: Mia Hultman – IdentitetsAkademin, Ulla-Marie Hellenberg – Sigtuna Kommun, Anna Rasmuson – Liko AB

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.