Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

5. Framtidens offentliga sektor


Långa väntetider, skiftande kvalitet, ekonomisk press och hårt belastad personal är exempel på problem hos offentliga organisationer över hela världen. Forskning visar att det är själva systemet som är orsaken och att det går att genomföra kraftfulla förbättringar, men det kräver att vi tänker på ett helt nytt sätt.

Produktionssystemet i dagens offentliga sektor bygger på hundra år gamla industriella idéer som inte längre fungerar. Chefer och beslutsfattare kan känna uppgivenhet, för lösningen erbjuds helt enkelt inte i det gamla tänkandet. Vi behöver byta system. Helhetstänkande, tvärfunktionellt samarbete, gemensamma arbetssätt och flödesfokus medför att vi inte bara kan förbättra kvalitén för våra patienter, medborgare och kunder. Det medför också att resurserna kan användas på ett mer inkluderande och sparsamt sätt.

Det finns flera goda exempel från myndigheter, landsting och kommuner runt om i landet som visar att det går att tänka nytt och skapa enastående resultat. Ledtider kortas ned till en procent (hundra gånger snabbare) jämfört med tidigare nivåer!

Vad kännetecknar då de som är framgångsrika? Hur fungerar en flödesorienterad och självförbättrande organisation i praktiken och varför uppvisar den så mycket bättre resultat än traditionellt styrda verksamheter? Under det här spåret får du svaret!

Välkommen till en inspirerande session med Magnus Lord & Niklas Modig i samarbete med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: Lasse Lychnell

Foto: Lasse Lychnell

Foto: André de Loisted

Foto: André de Loisted

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.