Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Sälj och verksamhetsplanering, ett verktyg för Ledningen


Olov Boman, VD Kuusakoski Recycling AB
Kuusakoskis roll i den cirkulära ekonomin. Lyssna på hur företaget på ett enkelt men strukturerat sätt utvecklat sin egen långsiktiga styrning för att klara av svängningarna i en föränderlig marknad.  

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.