Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Kata-träning: Att driva och coacha förbättring


Vad gör du när du eller dina medarbetare ställs inför en utmaning eller ett problem?

Traditionellt är vi tränade att definiera mål och direkt ta fram handlingsplaner.

Men vad händer när vi är på okänd mark och vägen till utmaningen ligger bortom vår kunskapströskel (det vi kan, vet och gör idag)? Risken är då att våra vanliga tankemodeller och arbetssätt leder oss fel.

Det är här Kata kommer in med helt nya möjligheter att rikta förbättringsarbetet mot de verkliga utmaningarna.

Vad är Kata?

Kata är ett kreativt och systematiskt arbetssätt för att driva förbättringar och coacha medarbetare mot nya utmaningar som vi inte vet hur vi ska uppnå.

Kata innehåller två övergripande delar:

Förbättringskata

Arbetssättet som alla i organisationen kan använda för att navigera fram till nästa måltillstånd.

Coachingkata

Ledarnas arbetssätt för att lära ut förbättringskata och coacha mot de strategiska målen. Länken mellan ledarskapet och förbättringsarbetet.

Region Jämtland Härjedalen har sedan 2012 arbetat med att utveckla verksamheten enligt Lean filosofin. Under utvecklingen ser de ett allt större behov av att utveckla beteendet ”Aktiva lyssnandet och det coachande ledarskapet” . Baserat på kata har de därför utvecklat en reflekterande team-övning,  som med framgång genomförts tillsammans med många av regionens chefer för att just förändra beteenden.

De som övat metoden känner att de blivit tryggare som ledare och att exempelvis arbetet vid daglig styrning har underlättats och utvecklats. Metoden fungerar oavsett verksamhet.  (har även testat att använda den inom Naturskyddsföreningen)

Under denna workshop får du djupare insikt i innebörden av kata, praktiskt träna så väl förbättringskatan som coachning enligt Region Jämtland Härjedalens modell.

Hjärtligt välkomna!

Du möter: Pia Anhede och Marie Andersson

PiaAnhedeMarie 2015 (002)

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.