Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Ericsson. Så bröt vi upp organisatoriska silos och ökade samarbetet


Avresa från Grand Hotel kl. 10.30.
Studiebesöket startar kl. 11:00 och avslutas ca 16.30
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 10:50 på Ericsson, Sandlidsgatan 3, Borås.

Vad kan du som arbetar i sjukvården lära av ett studiebesök på en helt annan typ av verksamhet?

– Hur kan samarbete utvecklas i en stor organisation?

– Vad kan man göra för att bryta upp fysiska silos?

– Hur kan man öka förståelsen för hela flödets behov och förstå sin del i det hela?

På det här studiebesöket får du se hur Ericssons kontor på tjänstemannasidan motverkade innovation och hur de löste detta. Ericsson i Borås tillverkar världsledande lösningar för mobila nätverk. Efter att ha anammat lean i produktionen gick de vidare med supportfunktionerna. Under samma period infördes öppna kontorslandskap. Men resultat blev att den nya miljön inte stöttade de överenskomna principerna och motverkade innovation. Nu är kontorsmiljön omgjord igen för att stötta behovet av flexibilitet och bryta silotänkandet och ge alla förståelse för sin del i flödet. Slöseriser i form av dåliga samarbeten synliggörs och ”tankekrockar” för nya möjligheter är en naturlig del i vardagen. Välkommen till ett studiebesök där du både får ta del av Ericssons läranderesa och se resultatet av förändringen.

Du möter: Charlotte Elmquist och Peter Manfredsson
Ericssonpetermanfredssoncharlotteelmquist

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.