Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Teambuildning genom strukturerat förbättringsarbete, INSTÄLLD


INSTÄLLD, besök gärna SÄS studiebesök spår 3 som fokuserar produktionsstyrning och patientinvolvering.

Att arbeta med människor i förändringsarbete

Grunden till en lyckad leantransformation ligger i att hitta styrkan hos sina medarbetare
och använda den för att nå sina önskade resultat. Hur stor roll spelar företagskultur och
ledarskap i förbättringsarbete och hur blir det vår styrka och hjälpmedel?
I denna session lär vi oss grunderna i ett lyckat förändringarbete och hur vi använder våra medarbetare som vår styrka. Vi genomför även en gruppövning där vi lär oss identifiera olika roller som medverkar eller
motverkar förändringsarbetet.
Du möter: Carl Sahlin, BorgWarner Torq Transfer System AB, Landskrona och Lena Lundh, Lean Forum.

carlsahlin[1]lundh_email_smaller

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.