Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

7. Malmö stad: Goda resultat genom lean som strategisk inriktning | Johan Larsson & Anne Sögaard


Johan Larsson, sektionschef och Anne Sögaard, enhetschef, Malmö stad.

Det går att uppnå och upprätthålla goda resultat med lean i offentlig sektor! På Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad har de kommit en bra bit med att skapa en förbättringskultur i hela verksamheten.

Denna kultur innebär att alla i verksamheten har ett gemensamt fokus på målen varje dag. Och med hjälp av stödjande strukturer som pulsmöte och förbättringsarbete är alla medarbetare engagerade i att se och agera på avvikelser och förbättringspotentialer. På det sättet har de börjat nå allt bättre måluppfyllelse, med nöjdare medarbetare. De har bland annat nått minskningar i sjukskrivningstalen och personalomsättningen.

På denna session kommer sektionschef Johan Larsson och enhetschef Anne Sögaard visa hur de arbetar. Med början i ledningsgruppen har myndigheten tränat på alla nivåer, totalt 160 personer, genom ett train the trainer-koncept. Det blir en berättelse om vad som kan åstadkommas i en verksamhet när den strategiska inriktningen får bärkraft av engagerade, motiverade och nyfikna medarbetare och chefer med tillit till varandra och utvecklingsarbetet. På det stora hela, ett förändrat sätt att tänka och arbeta som leder till bättre måluppfyllelse, leverans och kvalitet.


>> Se hela konferensprogrammet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.