Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B4. Visualiseringsrevolutionen – Johan Lundell


Ord kväver kunskap och siffror och grafer kväver insikter. Det säger Johan Lundell, prisvinnande innovatör och grundare till Nodd AB.

– ”Vem vill ha långa vägbeskrivningar, när du på en karta kan se fem olika alternativ och FÖRSTÅ varför de är olika?”, säger han.

–”Varför berätta vad någon ska göra, istället för att – som Lego och Ikea – visa hur det ska bli?”

Förvänta dig ett fascinerande seminarium där du får se hur stora processer kan göras överskådliga, hur visuella föredragningslistor och protokoll gör möten både mer effektiva och delaktiga, hur rutiner och instruktioner kan beskrivas nästan helt utan ord, hur data kan få liv, hur uppmärkning kan visa mycket mer än var verktygen ska ligga och mycket mer.

Här kan du läsa ett inlägg av Johan.

Johan Lundell är innovatören, författaren och entreprenören som efter att ha studerat hundratals notationer med en lingvistisk begreppsapparat, lärt att komplexa företeelser och förlopp bättre kan beskrivas och utvecklas med hjälp av visuella notationer. Angreppssättet har visat sig fungera i vitt skilda verksamheter som elitidrott för grupper som vill lära sig snabbare, ledningsgrupper som vill tydliggöra processer och inriktning och inom underhåll för att höja säkerheten och göra det svårt att göra fel.

johan_lundell

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.