Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

A2. Lean på ekonomiavdelningen – fördjupning med Helena Häger på Bufab Lann


Helena Häger.

Helena Häger, ekonomichef på Bufab Lann, fortsätter där hon avslutade presentationen i stora salen.

Du kommer att få se hur de har kommit runt ekonomiavdelningens klassiska problem, med regelbundna toppar då några medarbetare får jobba stenhårt, till ett jämnare flöde och allt mer tid för att förbättra verksamheten.

  • Så har vi reducerat stress och toppar i arbetsbelastning genom ett jämnare flöde och utjämning.
  • Så gjorde vi i praktiken för att förbättra processen för månadsrapportering.
  • Så frigör vi tid genom kontinuerligt förbättringsarbete.

Helena kommer också att berätta kort om hur de börjat se över ekonomistyrningen för att bli mer i linje med företagets fokus på flöde och helhet.

Den här sessionen är givetvis lämplig för dig som är ekonomi- eller finanschef, controller eller liknande. Här får du ett praktiskt exempel på hur ni själva kan börja tillämpa leanprinciperna. Det är också ett tillfälle för dig som önskar att dina kollegor på ekonomiavdelningen ska ta till sig vad lean innebär. Vägen till förändrade arbetssätt går genom att göra själv. Förändrade arbetssätt på ekonomiavdelningen kan bli en katalysator för att påverka den totala ekonomistyrningen.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.