Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

8. Samverka inte motverka – modernt perspektiv på framgångsrik organisationsutveckling


Niklas Ansgariusson och Monika Wendleby.

Niklas Ansgariusson och Monika 

”When we cooperate, everybody wins” (W. Edwards Deming).

Planerar ni genomföra viktiga förändringar i verksamheten? Eller har ni genomfört satsningar men inte nått de resultat ni önskade?

Några punkter ur innehållet:

  • Den verkliga motsatsen till ”quick fix” – hållbarhet!
  • Vilka centrala verksamhetsförutsättningar krävs för att viktiga genombrott för kunder eller medarbetare ska hålla över tid?
  • Autentiska organisationer och autentiska ledare – hur når man dit?
  • Från projekt- och förändringsledning till verksamhetsdriven agil utveckling

Ni lotsas fram av Niklas Ansgariusson och Monika Wendleby från Passacon, som delar med sig av sina erfarenheter från utvecklingssatsningar i vitt skilda organisationer, förankrat i aktuell forskning. Från workshopen får du med dig nya intressanta infallsvinklar, tankesätt och metoder som kan inspirera till nya grepp i egna verksamheten.

Monika Wendleby har lång erfarenhet från styrnings– och ledningsfrågor inom offentlig sektor , bland annat från Migrationsverkets ledning under flyktingkrisen 2016. Hon har skrivit boken ”Lean med hjärta och kreativitet” och bloggar på www.wendlebycreativelean.com.

Niklas Ansgariusson är förändringskreatör med fokus på såväl hårda som mjuka frågor i komplexa tjänsteorganisationer. Han har medverkat till uppseendeväckande förändringsresultat i utmanande sammanhang hos ett stort antal offentliga och privata kunder.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.