Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Talare

Kristina Palm

Prefekt KTH

Fotograf: Maarit Ströberg

Kristina Palm är prefekt på KTH i Södertälje och ansvarar för den stora expansion som KTH nu gör i samarbete med AstraZeneca, Scania, Södertälje kommun och Acturum.

Hon blev tilldelad Södertälje kommuns utmärkelse S:ta Ragnhildmedaljen den 6 juni i år för sitt arbete på KTH som bidragit till en stark framtidstro i Södertälje.

Parallellt med sitt arbete på KTH arbetar Kristina som forskare på Karolinska Institutet med frågor som rör det hållbara arbetet. Dessutom undervisar Kristina i såväl grundutbildning, forskarutbildning som i uppdragsutbildning på KTH och Karolinska Institutet i  ämnen som ledarskap, arbetsgruppers psykologi, konflikthantering, organisationsförändring och engagemang och stress i arbetet

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.