Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

8 Agile och lean i samverkan för hållbar innovation


Ericsson

Detta parallella spår omfattar två delar där vi får ta del av Ericssons tankar och strategier kring produktutveckling:

Lean produktutveckling i verkligheten och hur vi ska nå våra framtida mål

Hur kan vi utifrån goda ambitioner och kunskaper halvera ledtiden på fem år? Varför är det viktigt att få med sig ledarna och nyckelpersoner? Hur kan vi jobba med ständiga förbättringar både på operativ och på strategisk nivå i en stor global organisation?

Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade av att förbättra sin verksamhet i stort som smått. Du får insikt i vikten av att våga experimentera, ha uthållighet och att du som ledare måste våga satsa för att vinna. Det finns ingen färdig kokbok som alla kan använda, men föreläsningen vill ge inspiration till att våga påbörja resan. Talarna kommer att ge exempel på verktyg som har hjälpt Ericsson i deras förbättringsarbete, till exempel 100-dagarsprogram.

Du möter: Jeanette Sveijer och Madelene Lundqvist från Ericsson

Hur vi använder lean och agile i produktutvecklingsprojekt

Här visar Ericsson hur de jobbar praktiskt med lean och agila arbetssätt. De ger exempel på det arbetssätt som de använder och utmaningar som de stod och står inför när det nya arbetssättet implementerades och används. De går också in på hur detta kan användas i en global organisation som Ericsson.

Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserad att förbättra sin verksamhet med insikter kring värdet av att våga pröva nya metoder. Du får även konkreta exempel på agila verktyg som kan användas inom bland annat produktutvecklingsverksamhet.

Du möter: Marita Dellcrantz och Haidar Shah från Ericsson

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.