Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

4. Digitalisering, hållbarhet och lean


Hur du kan få ut mer av lean med hjälp av kundorienterade, digitala och hållbara tillväxtstrategier.

Sättet som lean tillämpas i organisationer styrs till stora delar av hur organisationen ser på tillväxt och värdeskapande. I många avseenden handlar det om tankemönster som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som hålls som “sanna” av organisationen – oftast omedvetet – eftersom de historiskt har visat sig bevisbara och framgångsrika.

När omvärlden inte förändras särskilt mycket är detta stegvisa sätt att närma sig utveckling en lyckad strategi. När vi som nu går igenom stora teknikskiften, och nya krav ställs från samhällets sida i former av hållbarhet och socialt ansvarstagande, krävs det dock oftast ett mer radikalt och transformativt angreppssätt för att lyckas. Detta i sin tur kräver förnyade sätt att se på organisationers existensberättiganden och vilket värde som måste tillföras kunder och samhället. I detta seminarium utforskas nya tillväxtmodeller, digitala och ansvarstagande tankesystem och hur lean kan stödja omvälvande förändringsutmaningar.

Du möter: David Erixon, Innovationschef på Ulster Bank och grundare av Hyper Island

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.