Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. Faktorer för ett långsiktigt och framgångsrikt lean-arbete


Det händer ibland att lean-satsningar går i graven innan arbetssätten hunnit visat sin förträfflighet eller innan de goda resultaten hunnit sprida sig utanför enstaka avdelningar eller områden. I andra fall har verksamheter kommit ganska långt i sitt förbättringsarbete, men tycker sig ha kommit till en ”platå” som det är svårt att ta sig vidare ifrån. Båda fallen karaktäriseras vanligen av stor frustration. Känner du igen dig? I så fall är det här en session för dig!

Här lyfter vi fram några faktorer som vi anser är särskilt viktiga för att undvika problem och verkligen kunna nå framgång med lean. Först och främst behövs insikt om att lean är en strategi för hur verksamheten ska bli lite bättre varje dag; om Lean är en strategi är det rimligt att det är ledningen som har drivningsansvaret för satsningen och inte någon annan. Med detta som bakgrund så är ledarskapet alltså en avgörande ingrediens för att lyckas.

Det är också viktigt att inse att bara för att vi arbetar med förbättringar så betyder det inte att vi arbetar med lean på ett effektivt sätt. Genom att tillämpa lean-principerna så skapas förutsättningar för alla att upptäcka konkreta avvikelser i sin verksamhet varje dag. Genom att både hantera och lösa dessa avvikelser så kommer verksamheten hela tiden bli lite bättre. Det låter enkelt men det ställer stora krav på organisationens ledare. En viktig del i ledarnas utmaning är att få hela verksamheten att förstå hur de kopplar samman värderingar, ledarskap och medarbetarskap till en helhet så att alla får rätt förutsättningar att lyckas.

Här får du som deltagare en ökad förståelse för hur värderingar, ledarskap och medarbetarskap hänger ihop för att skapa ett hållbart lean-arbete. Vi varvar teori med gruppdiskussioner och syftet är att var och en ska få klarhet i vad just ditt nästa steg bör vara för att skapa ännu bättre förutsättningar att göra lean-arbetet hållbart.

Du möter: Björn Olsson och Ola Johansson från Part Development

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.