Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

”Psychological Safety”


Våra organisationer är byggda av människor och det samspelet mellan de, de mellanmänskliga relationerna måste vara välfungerande för att organisationen ska kunna nå excellenta resultat.

Aslak Iversen kommer att belysa vilken betydelse psykologisk trygghet har för att säkerställa rationell problemlösning och sunda beslutsprocesser. Under föreläsningen kommer han också lyfta hur man kan minska förekomsten av rädsla och på så sätt skapa en djärvare och mer dynamisk kultur.

Aslak är verksam som Områdeschef inom Regionhälsan i VGR och har tidigare omfattande erfarenhet som verksamhetschef inom psykiatri.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.