Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Ständiga förbättringar hos Parker Hannifin


Parker Hannifin vann Svenska Leanpriset 2018, men sedan dess har arbetet bara fortsatt. Ständiga förbättringar baserat på allas engagemang i kombination med ledare som stöttat Lean bedriver Parker Hannifin, Pump & Motors Division Trollhättan ett långsiktigt Leanarbete som är väl förankrat i hela organisationen. Detta har lett till förbättrad ergonomi, säkerhet och miljö. De har fördubblat produktivitet per anställd men även reducerat leveransmissar till 1/6, halverat lagret, reducerat oplanerade stop till 1/3,  minskat garantikostnaderna till 1/4. Och de säger sig ha dubbelt så roligt!

Välkommen på ett studiebesök fullt av inspiration!

Buss avgår från Uni3 klockan 8:00.
Returresa beräknas vara på Göteborg Central senast 16:00.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.