Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Lean Forum Bygg


Kort om Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg är den ledande inspiratören inom Lean i svenskt samhällsbyggande. Lean Forum Bygg främjar effektivisering i samhällsbyggandet och utmärkelsen Årets Lean-byggare är en viktig del av vårt arbete. Företag och organisationer som arbetar i samhällsbyggandet bidrar varje dag till att skapa samhällsvärde. priset bidrar till branschens ständiga lärande med och lyfter fram förebilder som inspirerar och utmanar till en bättre och mer hållbar utveckling genom nyttjande av Lean-filosofin. Goda exempel från tävlingen sprider vi bland annat genom ett redaktionellt samarbete med tidningen Byggindustrin.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.