Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

Kan ledningsgruppen vara lean?


Många verksamheter har satsat på Lean med olika framgång och orsaken till att många misslyckats beror på avsaknad av långsiktighet, tålamod samt att man snarare efterfrågar resultat än arbetssätt.

Analyserar vi istället verksamheter som anser sig lyckats med Lean visar det sig ofta att de lyckats applicera tänket på en enstaka avdelning eller enbart på en del av verksamheten och det är ju en bra start men långtifrån tillräckligt.

Om man verkligen ska lyckas så vill man ha med hela organisationen så att alla individer kan bidra med att släppa loss sin kraft och kreativitet. För att lyckas så är det viktigt att det finns en långsiktighet och ett tålamod. Och ledare som efterfrågar snarare arbetssätt än resultat.

Under årets Lean-konferens kommer Fredrik Berghel, koncernchef på Inission AB och Henrik Carlsson, koncernchef på Mastec Group AB presentera deras Lean-resa fram till nu och vad de avser att göra framöver. Båda dessa organisationer har under många år arbetat med Lean genom Produktionslyftet och flera olika satsningar vilket innebär att de båda har en bra grund.

Ett mål som de delar är att de ska bli bäst i sin respektive bransch och vara ett föredöme inom Lean för att inspirera andra organisationer att starta eller fortsätta sin resa. Den kommande resan kommer att ha gott om utmaningar då det till stor del handlar om att skapa en gedigen förbättringskultur där alla deltar i förbättringsarbetet varje dag. Det som gör dessa båda resor lite unika då det gäller tålamod och långsiktighet är att både Henric och Fredrik är ägare av sina respektive bolag. Det gör denna resa extra intressant.

Att båda har uttalat vikten att skapa ett system som gör att alla utvecklas och har kul på jobbet, visar att de har förstått vad det handlar om.

Tveka inte att besöka årets Lean Forum och se detta som ett ypperligt tillfälle att ta med ledningsgruppen så att de får möjlighet att lyssna på sessionen för att inspireras.

Inission

Fredrik Berghel, VD, Inission AB

Grunden till Inissions framgång stavas Lean. 2007 förvärvade entreprenörerna Fredrik Berghel och Olle Hulteberg en verksamhet i kris. Genom att satsa hårt på effektivare processer och Lean återhämtade sig verksamheten och idag är Inission en börsnoterad totalleverantör som erbjuder krävande kunder kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Med tio fabriker strategiskt placerade runt om i Norra Europa täcker Inissions tjänster in hela produktlivscykeln, från utveckling och industrialisering till volymproduktion och eftermarknad.
2008 omsatte Inission 74 MSEK. Sista juni i år uppgick Inissions rullande tolvmånadersomsättning till 1200 MSEK.
Lean är numera en företagskultur som genomsyrar hela koncernen och på alla nivåer och de senaste åren har Inission anställt experter, skapat utbildningsprogram och ingått långsiktiga strategiska samarbeten med Sveriges ledande konsultbolag inom Lean. Med andra ord satsar Inission på Lean mer än någonsin– allt för missionen om att ha de nöjdaste kunderna.

Mastec Group

Henrik Carlsson, Mastec Group

Mastec AB är en privatägd koncern med ett dotterbolag i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantör i större industriprojekt, från idé och produktutveckling till serietillverkning. Vi erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling och modulmontering.

Mastec-koncernen har cirka 450 anställda och omsätter cirka 700 Mkr. Under de senaste åren har det gjorts en kraftig omstrukturering av koncernen och vi är nu redo att starta en ny tillväxtfas. Läs mer på www.mastec.se.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.