Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bli utbildningspartner


Vi har just nu problem med anmälningar från äldre versioner av Internet Explorer. Vänligen kontakta Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leanforum.se, 070-795 29 29 vid eventuella problem.

Styrelsen för Lean Forum har nu tagit beslut om att erbjuda sina medlemmar utbildningar inom Lean med start 2023!
Detta är en inbjudan till dig som utbildare att delta och erbjudandet är öppet för alla, enligt LF’s stadgar. 

Beslutet togs för att stärka Lean Forums syfte, som är  att främja principerna respekt för människan, ständiga förbättringar och en lärande organisation genom lean. 

Styrelsen tror även att detta för oss närmare Visionen där Lean används för att göra Sverige konkurrenskraftigt och där Lean Forum (LF) har en ledande roll i att sprida Lean.

Lean forum är en icke vinstdrivande organisation. Med ökade intäkter kan dock Lean Forum driva mer aktiviteter och nå ut ännu mer med sitt budskap. Då föreningen tror att vi kan göra livet bättre för männniskor om Lean appliceras bredare ligger det i medlemmarnas intresse att öka aktivitetsnivån.

Det ideella arbetet som syftar till att Lean Forum kan uppnå sitt syfte och komma närmare Visionen

Hur ser erbjudandet ut? 

Detta erbjudandet innehåller fyra delar som bildar en helhet. 

 1. Det kommersiella
 2. Marknadsföring
 3. Kvalitetssäkring
 4. Det ideella arbetet som syftar till att Lean Forum kan uppnå sitt syfte och komma närmare Visionen. 

Det kommersiella 
Detta ger företaget rätten att ingå partnerskap med LF för utbildningar med klar koppling till Lean. Utbildningar marknadsförs via LF’s kanaler samt utbildningspartnerns kanaler där det tydligt ska framgå att utbildningen sker i samarbete med LF.

 • Administration av anmälningar och fakturering sker genom LF’s anmälningssystem
 • Min och maxantal deltagare sätts i samråd mellan LF och utbildningspartnern
 • Kursavgift sätts i samråd mellan LF och utbildningspartnern
 • Fakturering sker i samband med anmälan
 • Vid avbokning av deltagare gäller följande:
  – Inom 4 veckor före kursstart återbetalas 100% av deltagaravgiften
  – Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart återbetalas 50% av deltagaravgiften
  – Vid avbokning inom 2 veckor före kursstart återbetalas 0% av deltagaravgiften
  – Kursplats kan överlåtas till annan person
 • Vinstdelning appliceras genom att dra av alla faktiska kostnader och överskott delas sedan 50/50 mellan utbildningspartnern och LF 
 • Utbildaren som genomför utbildning erhåller ett fast dagarvode på 15 000 kr. (ingår i faktiska kostnader)
 • LF kan inte acceptera att köra en utbildning med förlust, eventuell risk ligger hos utbildningspartnern. Vid risk för förlust ska beslut tas före genomförande av utbildning
 • I medlemskapet ingår även ett utställningsbås vid LF’s årliga konferens

Marknadsföring
Marknadsföring av utbildningar sker genom följande kanaler:

 • LF’s hemsida (under fliken ”Kalender”)
 • Utbildningspartnern får sin logotyp på LF’s hemsida som länkas till en kort presentation samt egen hemsida. (För bra SEO uppmanas utbildningspartnern att även länka tillbaka till LF’s hemsida)
 • Utskick via e-mail till LF’s medlemmar
 • Inlägg på LinkedIn
 • Utbildningspartnern har även rätt att använda sitt partnerskap med LF i sin egen marknadsföring

Kvalitetssäkring
Det är vitalt för LF att utbildningar och aktiviteter håller en hög kvalitet.

 • Som Premium-medlem agerar utbildningspartnern som representant för LF 
 • Efter varje genomförd utbildning ska deltagarna fylla i en standardiserad kursutvärdering som skickas till LF. Om kursutvärderingarna i för hög grad och vid upprepade tillfällen visar på missnöje med innehåll och leverans förbehåller sig LF rätten att avbryta samarbetet
 • Innehållsförteckning ska delas med LF före genomförande för att säkra kvalitet och tydlig koppling till Lean. Om utbildningen bedöms ligga utanför LF’s intresseområden förbehåller sig LF rätten att neka utbildningen

Det ideella arbetet
Ideellt arbete är en stor del för att LF ska nå sina mål. Därför är det ett krav att Premium-medlemmar:

 • Deltar i LF’s olika aktiviteter i form av t.ex:
  – Planering och genomförande av olika arrangemang, såsom lokala konferenser och webinar
  -Kataschools aktiviteter som coach, kortlektioner på tisdagsmöten el dyl
  – Aktivt marknadsföra LF’s aktiviteter och konferenser 
  – Övriga aktiviteter

Anmälan om intresse att bli Utbildningspartner sker tillinfo@leanforum.se

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.