Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

TEDx talk ’Follow the thread and become the generation that stops climate change’

Sverige står i lågor,rekordvärmen håller oss i sitt grepp, torkan drabbar. Vi ser frivilliga bekämpa bränderna och många vill hjälpa. Men även om vi inte är där och släcker lågorna kan vi bidra. Kanske till och med göra något åt själva orsaken.  Räkna ut ditt ekologiska fotavtryck, alltså hur många jordklot det skulle krävas om alla levde som du: Gör det exempelvis här: https://www.klimatkalkylatorn.se
Sätt ett mål hur mycket du ska sänka ditt fotavtryck till nästa somnar. Skriv ned nuläget 2018 och ditt mål – ditt önskade fotavtryck sommaren 2019.

Om du vill ha tips hur du med många små steg men med stor förändringskraft kan sänka ditt fotavtryck, titta på detta 15 minuter korta TEDx talk.
Dela vidare, utmana andra, uppmana andra, påminn varandra. May the Force Be With You.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.