Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Skogsbränder, krishantering och lean

- 11 augusti, 2014


Efter en lång varm sommar är det för många dags att ta tag i vardagssysslorna igen. De flesta av oss verkar trots allt tycka det är ganska skönt att komma tillbaka till rutinerna. Den senaste veckan har branden i Västmanland grumlat sommarlunken och bilder från det drabbade området har varit på mångas näthinnor.

Vi har kunnat läsa om byråkratiska systemfel kopplat till branden, men framför allt om hur bra vi faktiskt är på att hjälpa varandra i en krissituation. Jag slås över fördelarna med sociala medier i den här typen av sammanhang. Tack vare de kanalerna nådde information snabbt ut och bidrog till att många erbjöd drabbade människor och djur inackordering. Det är så viktigt att kunna ha ett individperspektiv i arbetet med krishantering.

Utifrån ett lean-perspektiv hade vi kunnat önska bättre planering av resurser och samordning kopplat till branden men det går ju aldrig att förutse vilka problem eller frågeställningar som uppstår i en krissituation. Efter att ha följt händelseförloppet i dagstidningar så har jag förstått att det varit stora utmaningar kring kommunikation. Bland annat på grund av språkförbistringar, internationell förstärkning och olika typer av resurser som förväntas samarbeta.

I alla oförutsedda situationer som uppstår är det viktigt att ta tillvara olika erfarenheter och se till att de infogas i våra system och dokumenteras till framtida krishantering. I detta ser jag parallellen till det som vi försöker trycka på i våra utbildningar; misstag begås och problem uppstår, det är bara att acceptera. Men det viktiga är just vad vi lär oss av det som hänt och hur vi kan arbeta för att förhindra dem att uppstå igen. Jag hoppas att vi alla försöker tänka på det nu när vi kommer tillbaka till våra arbeten och vi alla bidrar till ett öppet och förlåtande klimat där vi fokuserar på problemlösning och kontinuerlig uppföljning. Ytterst vill vi ju alla bidra till att vår verksamhet utvecklas, att vi eliminerar så många problem som möjligt och på det sättet möjliggör att mål kan nås och innovationskraft kan frigöras.

Har ni tankar kring eller erfarenheter av hur lean kan bidra i krissituationer? Dela med er och diskutera på Lean Forums Facebooksida

Johanna medverkar på konferensen Lean Forum 2014 i Malmö 30 september – 1 oktober, som ledare för workshopen ”Effektivitet eller effektfullhet” tillsammans med Simon Elvnäs.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.