Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Har du hört ljudet av kvalitet?

- 15 november, 2014


Jag har varit med om det många gånger. Känt det i luften, på lukten och hört ljudet av framgång och kvalitet. Ibland hörs det inte alls; det är det som är framgången. Som när jag var på Condorens förskola i Nacka och trodde de hade stängt. Det luktade rent, små värmeljus var tända och det var tyst…

Inne i ett rum satt barnen och lekte och den dagen var det fullt hus. På samma sätt var det något i luften, ljudet och lukten både på Glada Hudikgymnasiet och HSB Östergötland i Linköping. Hela atmosfären andas kvalitet.

Maria Viidas
Framgång känns likadant på andra ställen i världen. Det blev jag varse när Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tidigare i år ordnade en studieresa till Bilbao i Baskien. Vi åkte dit för att besöka framgångsrika organisationer att lära av. Med på resan var kommun- och kvalitetschefer från tio framstående kommuner. SIQ och SKL ordnar tillsammans internationella utblickar för att inspirera och visa på hur framgångsrika organisationer arbetar med kvalitet och kundorientering.

Bilbao är det säkraste stället i Europa att hitta framgångsrika föredömen på. Ingen annan region eller land har en större andel vinnare av European Excellence award. Och visst fann vi framgångssagor. Exempelvis Lauaxea Ikastola, en skola för barn mellan 2–18 år som drivs av ett föräldrakooperativ sedan 1970-talet. Vi träffade rektorn och verksamhetsansvariga och vi fick prata med eleverna om deras förväntningar och upplevelser av skolan. På skolan finns 1250 elever och 110 medarbetare, varav 100 är pedagoger. Eleverna här är lika olika som svenska elever är olika. Det som främst särskiljer den här skolan är en betydligt högre måluppfyllelse än andra skolor, både i Spanien och i internationell jämförelse. 24 % av de svenska eleverna når inte kunskapsmålen. Bland eleverna på Lauaexa Ikastola är den siffran 3 %. En elev i en spansk kommunal skola kostar 12000 € per år, på Laueaxea Ikastola är den kommunala insatsen 6000 € och utöver detta betalar föräldrarna 1000 €.

Under besöket i Bilbao träffade vi också stadsdirektören och hans ledningsstab. Staden har framgångsrikt genomgått en förändring från en typisk industristad till ett blomstrande kunskapssamhälle. Bilbao har betalat av alla sina skulder och de har oerhört nöjda kunder och stora utvecklingsprojekt på gång. På frågan om hur de lyckas med att hålla så hög kvalitet till så låg kostnad sär rektorn på Lauaxea Ikastola att konceptet är enkelt; allt handlar om passion och precision. Alla är med i arbetet och de har kontroll på sina processer. Stadsdirektören i Bilbao pratar om vikten av transparens; att visa kunder och medarbetare det arbete som sker.

Gemensamt för båda organisationerna är att de leds av dedikerade chefer som förstår värdet av en tydlig strategi som bygger på kundernas och medborgarnas behov, önskemål och förväntningar. De har täta uppföljningar för att säkerställa att flödena är designade på ett sådant sätt att de skapar det tänkta värdet. De jobbar också med ett systematiskt förbättringsarbete och har ett nära samarbete med kunder och leverantörer.

Jag är oerhört imponerad av deras uthållighet och inser att detta, tillsammans med deras höga ambitioner, systematik och ständiga strävan har tagit dem till den framstående position som de har idag. Inget lämnas till slumpen, varje detalj är noga genomtänkt för att passa in i en helhet.

Nu behöver inte alla åka hela vägen till Bilbao för att hitta framgångsrika föredömen och kunna känna atmosfären av kvalitet. Det finns en hel del svenska föredömen som kan visa hur det är möjligt att skapa mycket kundvärde för befintliga resurser. Glada Hudikgymnasiet, HSB Östergötland, Condorens Förskolor, Karlskoga lasarett… är alla goda förebilder på hemmaplan och de blir fler och fler. Exempel och inspiration hittar du till exempel på www.siq.se.

Slutsatsen är att det inte är resurstillgången som avgör om en verksamhet andas kvalitet eller inte – det är resursanvändningen som är nyckeln.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.