Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Ett majbål får inga knoppar att slå ut!

Lena Lundh - 18 mars, 2014


Det brinner av engagemang i slott och koja; i hela landsting, hos Polisen, Migrationsverket, Försäkringskassan, lantbrukare, industri och tillverkare av alla slag från gruva till rymden, Sveriges Television, kommuner, forskning, produktutveckling och hotell.

Under året har jag haft förmånen att både delta i mängder av tillfällen då vi lärt av varandra och fått höra många historier från spännande och lärande möten runt om i landet. Till exempel har Polisen i Stockholm lärt av AstraZeneca i Södertälje, Emballator Lagan Plast delar med sig av sin kunskap till primärvården och Familjeenheten i Malmö stad hjälper smittskydd inom Region Skåne att hitta en visuell struktur. Gambro tar emot besök från när och fjärran. Och dessa är bara några exempel på knoppar som slagit ut. Som extra utsökta blomsterknoppar finns all ny forskning och litteratur som publicerats under året.

Ja, listan kan göras lika lång som knopparna är många på våren. Och ingen knopp slår ut och växer sig stark till följd av ett snabbt uppblossande majbål utan kräver uthållighet, tålmodighet och rätta förutsättningar. Och, Karin Boyes ord ”visst gör det ont när knoppar brista, varför skulle annars våren tveka” går kanske att överföra till såväl oss själva, våra medarbetare som organisationer när det handlar om att förändra och byta mindset.

Jag upplever att det under året funnits ett ökande intresse för att utmana dessa mindset, trots att det kan ”göra ont” och kanske inte alltid är så enkelt som man hoppades eller skulle önska. Detta kräver att vi fyller på vår verktygslåda med andra metoder och verktyg än tidigare och som handlar om hur man skapar en förändringskultur, hur man skapar motivation och hur man ersätter traditionellt ledarskap med ett leanledarskap. Helt enkelt, hur går man tillväga för att skifta mindset. Lean ska ju inte vara ett snyggt uppflammande majbål en kväll om året utan värma oss varje dag, året runt.

Ett annat nyutslaget löv på Leanträdet är vår nya hemsida. Vi hoppas att denna vara till inspiration och bidra med lärande – och med er hjälp slå ut i full blom under året!

Tillsammans är vi starka.
Tillsammans kan vi bli bättre.
Vi kan och lär av varandra.

Lena Lundh ordf Lean Forum

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.