Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Vad kan alla lära av Intermountain, världens kanske främsta sjukvårdssystem?

Rikard Sjöström – 10 september, 2019

Jesper Stenberg

Hallå Jesper Stenberg! Du har jobbat med högpresterande hälso- och sjukvårdssystem i mer än 15 år. Nu har du hjälpt till att få ett team från Intermountain Healthcare till Lean Forum. Varför just Intermountain?
– När jag jobbade på Landstingsförbundet, tidigare SKL, fick jag ett uppdrag att tillsammans med några kollegor studera hälso- och sjukvårdvårdsystem som transformerats till mer högpresterande. Ville speciellt se system som efter en initialt ryck fortsätter att utvecklas över längre tid. Efter kartläggande, intervjuande och litteraturgenomgångar framstod Intermountain som ett av de systemen vi borde besöka i USA. I amerikansk kontext utmärker sig systemet en hel del. Det är ett nonprofit-system med en obetald styrelse. Intermountain hade både en finansieringsmodell och en heltäckande vårdutförarorganisation som verkar inom ett definierat geografiskt område. På något plan liknande förutsättningar som ett landsting har.  Dessutom var de tidigt ute med att koppla IT-utveckling direkt till vårdutveckling. Deras dåvarande kvalietschef Brent James var dessutom lärjunge till Deming och innehavare av Deming Prize.

Har du fortfarande hopp om att det går att få till ett radikalt bättre hälso- och sjukvårdssystem i Sverige?
– Absolut. Tycker ibland man behöver titta lite bakåt för att se hur saker och ting utvecklar sig. Gjorde en sammanställning SKL inom bl.a. vård av gråstarr. Vi tittade på hur vård av denna patientgrupp genomfördes vid 1990-talets början och jämförde med nuläge (som var vid 2004). Förbättringarna slår en med häpnad. De data vi kunde följa fanns i ett välstrukturerat kvalitetsregister. Det ligger en del i detta exempel.

– Tillgång till välstrukturerad data, som också är ett kännetecken för Intermountain, som har olika dimensioner som kan ge såväl vårdens medarbetare visuellt tilltalande information om hur de ligger till är en nyckel till framgång. Pågående utveckling av vårdinformationsmiljöer som nu sker överallt, är ett viktigt verktyg för att ta nästa steg för svensk hälso- och sjukvård.

– Men IT-systemet är ett verktyg, ett medel till något. För att få ut effekt på riktigt behöver sättet vi leder och styr på förändras. Att i stora stycken fortsätta styra med tayloristisk logik när man investerat i nya IT system eller nya byggnader kommer inte bidra till de kvalitetsförbättringar medborgarna förväntar sig. Det handlar i grunden om hur ledare skapar en sund kvalitetskultur.

Vad tror du att personer som inte jobbar inom vården kan lära av Intermountain Healthcare?
– Under de resor jag gjort till Intermountain har ofta medarbetare från vården varit med. De ser direkt skillnader och likheter. I vissa delar är verkligen Sverige ledande och andra delar kan vi lära.

–  Det har handlat om hur medarbetare kan använda IT som beslutsstöd, vilka är evidensbaserade. De har ofta själva varit med och designat hur beslutsstöden ska se ut, så att de passar arbetsflöden. IT designar inte åt vården utan stöttar och utvecklar ihop med vården. När så IT-systemet rullar skapas data som också kan användas till att öka kunskapen kring effektiviteten i olika interventioner, vilka de publicerar ibland. Så man slår an på medarbetarnas naturliga drivkrafter att göra rätt och dessutom lära mer. Intermountain är sannerligen ett lärande hälso- och sjukvårdssystem.

Till sist, vilken är din egen utmaning just nu?
– Det rör förbättringskulturen och ledarskapets betydelse. Ser vi till de rent demografiska förändringarna oavsett om vi köper in nya IT system eller vad det är, så behöver vi på många sätt förbättra hur vi gör dagens arbete. Nyckeln är ledarskap och hur vi i organisationerna skapar förbättringskapacitet. Det finns framgångsrika noder i Sverige som Qulturum. Det behövs kort sagt flera Qulturum.

>> När framgång mäts i räddade liv: Intermountain på huvudscenen på årets Lean Forum

>> Fördjupning med teamet från Intermountain

>> Hela konferensprogrammet

News Flash

KataCon Europe i Sverige!

  I december är Lean Forum medarrangör när KataCon Europe för första gången arrangeras i Sverige. Vi ser fram emot inspirerande dagar med praktiska tips, aha-upplevelser om ledarskap och handfasta…

Läs mer
News Flash

Ansök till Svenska Leanpriset 2024!

Med start idag fram till 5 maj har företag och organisationer möjlighet att söka Svenska Leanpriset 2023. Svenska Leanpriset är tävlingen där företag och organisationer som aktivt jobbar med lean…

Läs mer
News Flash

Kostnadsfria webinarium med våra utbildningspartners!

Under våren arrangerar vi tillsammans med fyra av Lean Forums utbildningspartners intressanta frukostwebinarier! Alla tillfällen är helt kostnadsfria och kräver ingen anmälan, det är bara att ladda ner kalenderkallelsen här…

Läs mer
News Flash

Save the date: 15-16 oktober 2024!

Lean Forum 2024 är tillbaka i Göteborg, och nu börjar vi arbetet med att leta reda på allra bästa talarna, de mest inspirerande studiebesöken och de mest framgångsrika föredömen för…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.