Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Här är årets finalister till Svenska Leanpriset 2024!

Redaktion – 27 juni, 2024

Nu har Lean Forums styrelse utvärderat alla inkomna ansökningar och här är de tre organisationer som gått vidare till final. Nästa steg är att representanter från Lean Forums styrelse ska besöka de tre finalisterna för att på plats utvärdera hur man tillämpar leanprinciper i realiteten. Vinnarna presenteras traditionsenligt 15 oktober under Lean Forums konferens, där de också kommer presentera sitt arbete under programpunkten Framgångsrika föredömen, vilket de verkligen är.

I år har vi finalister från tre helt olika verksamheter, vilket vi tycker är extra roligt och visar på nyttan av lean oavsett verksamhet eller bransch.

2024 års finalister är:

Karolinska Universitetssjukhet, Sterilteknik och Logistik

Vi är otroligt stolta och glada att igen vara finalister i Svenska Leanpriset. Sterilteknik och Logistik har nu jobbat med lean-principerna i 4 år och ser vilka otroliga resultat det har gett. Ökad produktion och minskade ledtider, utan att öka kostnaderna! 

Det vi är allra mest stolta över är den låga personalomsättningen, förbättrad arbetsmiljö och rekordmånga som fortbildar sig till steriltekniker. Många läser på sin fritid och det visar på ett otroligt engagemang. Hela ledningsgruppen och våra teamledare är aktiva i den dagliga driften, vi har även satsat på att odla egna chefer med rätt yrkeskompetens för att lättare fatta bra beslut som fungerar i verksamheten.

Effektiva sterilflöden gör att sjukhuset kan hjälpa fler. Ökad kapacitet, lagerstyrning och rätt materialnivå gör oss robusta som sjukhus då vi behöver höja vår beredskap inför kommande kriser och utmaningar med fler och fler äldre som behöver högspecialiserad vård.

Kito Crosby Växjö

Vi på Kito Crosby Växjö är väldigt stolta och hedrade över att vårt arbete med ständiga förbättringar har uppmärksammats av Lean Forum.

Att utses som en finalist till Svenska Leanpriset bland många andra svenska företag är ju helt fantastiskt, detta sporrar oss oerhört mycket att fortsätta vår förbättringsresa.

Det är också ett välförtjänt bevis på exemplariskt utfört arbete och engagemang från våra anställda

SKF Sverige Finance Operations Center Gothenburg

SKF har en lång tradition av framgångsrikt arbete inom Lean för produktion, och vi har vidareutvecklat konceptet även för administration genom samarbete med Fabrik Göteborg. Vi är mer lika än vi tror och kan lära av varandra.

Allt arbete inom Lean är även grunden för vårt digitaliseringsarbete, med fokus på att eliminera slöseri, standardisera och optimera.

Det framgångsrika arbetet med Lean bygger på delaktighet hos alla medarbetare, på en trygg kultur, att vi är modiga och nyfikna.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit och glada över att vara en av finalisterna till Svenska Lean priset!

Stort grattis från oss på Lean Forum och lycka till i finalen!

Vi vill också rikta ett stort tack till er som sökte men inte nådde hela vägen fram i år.

News Flash

Anmäl dig till Lean Forum 2024

Omställning. Vad menas egentligen med omställning? Vi ska ställa om samhället, anpassa oss till framtiden. Elektrifiering. Ställa om till AI. Effektivare organisationer. Ställa om för minskat slöseri. Vi ska bli…

Läs mer
News Flash

Här är årets finalister till Svenska Leanpriset 2024!

Nu har Lean Forums styrelse utvärderat alla inkomna ansökningar och här är de tre organisationer som gått vidare till final. Nästa steg är att representanter från Lean Forums styrelse ska…

Läs mer
News Flash

Anmälan öppen: KataCon Europe i Sverige!

  I december är Lean Forum medarrangör när KataCon Europe för första gången arrangeras i Sverige. Vi ser fram emot inspirerande dagar med praktiska tips, aha-upplevelser om ledarskap och handfasta…

Läs mer
News Flash

Kostnadsfria webinarium med våra utbildningspartners!

Tillsammans med fyra av Lean Forums utbildningspartners har vi under våren arrangerat frukostwebinarier på olika teman. Du hittar inspelningar av alla här. Hör av dig om du och din arbetsgrupp…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.